Forum game4all đã đóng cửa, cảm ơn các bạn đã ủng hộ forum trong thời gian qua. Một ngày nào đó forum sẽ trở lại và sẽ phát triển mạng mẽ hơn trước. Nếu vẫn muốn vào forum download game thì bạn hãy bấm vào đây forumvi.com